Moto

“Masjid Al-Azhar – Pusat Pembangunan Ummah”

  Visi

Menjadikan Masjid Al-Azhar sebagai pusat pengembangan budaya ilmu, dakwah komprehensif dan tarbiyah.

  Misi

Membudayakan aktiviti-aktiviti keilmuan, kerohanian dan kemasyarakatan untuk melahirkan Da’ie, Ulama dan Umara’.

  Objektif
 1. Manjadikan Masjid Al-Azhar sebagai Pusat Percambahan Ilmu Dan Pendidikan Berterusan (Center Of Learning)

 2. Memperkasakan Masjid Al-Azhar sabagai Institusi Asas Perlaksanaan Amar Ma’ruf Nahi Munkar.

 3. Menggalakkan Masjid Al-Azhar sebagai Pusat Pembangunan Insan Warga KUIS dan Masyarakat Luar

 4. Menjadikan Masjid Al-Azhar sebagai Pusat Penerangan Dan Rujukan

 5. Menjadikan Masjid Al-Azhar sebagai masjid Pusat Khidmat Ummah

 6. Menjadikan Masjid Al-Azahar sebagai Pusat Seminar Dan Penyelidikan

 7. Menjadikan Masjid Al-Azhar sebagai masjid yang berdikari

  Fokus
 1. Pusat Rujukan Tarbiyah Mahasiswa

 2. Pusat Ilmu & Dakwah

 3. Pusat Rawatan Darussyifa’

 4. Pusat Rujukan Pematuhan Syariah